Detale do schodów

Tralki:

tralka prosta
tralka 2
z drewna ciemnego
wykończenie tralki
tralka ozdobna
tralka 6
wykończenie z drewna dębowego
tralka prosta 2

Słupki:

Poręcze:

do schodów drewnianych
poręcz schodów
wykończenie ozdobne
poręcz ciemna